Cool Article  

AHBDA Forum 64 : เรื่องของ “น้า” ที่ไม่ควรมองข้าม
AHBDA Forum 64 : เรื่องของ “น้า” ที่ไม่ควรมองข้าม
 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านAHBDA FORUM ฉบับนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในโรงเรือนสัตว์นะคะ น้ำเป็นสิ่งสำคัญของสัตว์มีชีวิตทุกชนิดแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าน้ำที่ใช้ในโรงเรือนสะอาดและปลอดภัยต่อคุณภาพสัตว์มาติดตามกันค่ะ

Read more...

AHBDA Forum 63 : การใช้ระบบฟอกอากาศในฟาร์มสุกร
AHBDA Forum 63 : การใช้ระบบฟอกอากาศในฟาร์มสุกร
 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับ AHBDA FORUM ฉบับเดือนมิถุนายน ฉบับนี้มาอ่านกันนะคะว่าระบบฟอกอากาศในโรงเรือนสุกร จะช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะกันได้อย่างไร

Read more...

AHBDA FORUM SPECIAL EDITION
AHBDA FORUM SPECIAL EDITION
สำหรับ AHBDA FORUM Special Edition ฉบับนี้ เป็นการสรุปภาพของการที่มีโอกาสได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน World Pork Expo 2017 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ Iowa State Fairgrounds,Des Moines, Iowa,USA. ไปติดตามอ่านกันได้เลยครับ

Read more...

AHBDA Forum 62 : การวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก
AHBDA Forum 62 : การวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนก
 กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับ AHBDA FORUM ประจำเดือนพฤษภาคม ฉบับนี้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดนกมีผลต่อสัตว์ปีกอย่างไร มำติดตามกันนะคะ

Read more...

AHBDA Forum 61 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรค PRRS ต่อการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของโลก
AHBDA Forum 61 : ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรค PRRS ต่อการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของโลก
 เนื้อหาฉบับนี้เนื้อหาเกี่ยวกับโรคที่สาคัญในสุกร ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจของการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก และในประเทศไทยก็มีการระบาดของโรคนี้กันอย่างต่อเนื่อง โรคนี้คือโรคอะไรเชิญอ่านกันได้เลยค่ะ

Read more...

AHBDA Forum 60 : Going Beyond Newcastle Disease Protection
AHBDA Forum 60 : Going Beyond Newcastle Disease Protection
 สำหรับ AHBDA FORUM ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรค New castle ซึ่งโรคนี้ยังเป็นโรคที่สร้างความเสียหายในไก่มากทีเดียวนะคะ และประเทศไทยยังคงมีการระบาดของโรคนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่อง

Read more...

AHBDA Forum 59 : วัคซีน PED สำคัญไฉน
AHBDA Forum 59 : วัคซีน PED สำคัญไฉน
 AHBDA FORUM ฉบับนี้เป็นบทความเกี่ยวกับความสำคัญของวัคซีน PED ต่อสุกร และนอกจากนี้ ฉบับนี้ในช่วงสุดท้ายมีหัวข้อใหม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับบทความดีๆที่น่าสนในจาก Poultry site ค่ะ มาติดตำมกันนะคะ

Read more...

AHBDA Forum 58 : สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในแต่ละประเทศ
AHBDA Forum 58 : สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในแต่ละประเทศ
 สำหรับ AHBDA FORUM ฉบับนี้มาติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนกกันในแต่ละประเทศว่าจะมีการระบาดมากน้อยแค่ไหน หรือความรุนแรงของโรคจะแตกต่างกันไปอย่างไรบ้าง ซึ่งโรคนี้สร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจปศุสัตว์ทั่วโลกเป็นอย่างมาก

Read more...

AHBDA Forum 57 : ทันโรคทันเหตุการณ์โรค PED ในสุกรกับทีมหมอหมู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
AHBDA Forum 57 : ทันโรคทันเหตุการณ์โรค PED ในสุกรกับทีมหมอหมู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับฉบับนี้กลับมาติดตามสถานการณ์โรค PED โดยผู้เขียนได้มีโอกาสไปฟังสัมมนาทันโรคทันเหตุการณ์สุกรปีที่จัดโดย ทีมวิชาการ “หมอหมู”คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ผู้เขียนเลยอยากมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาในครั้งนี้ มาติดตามกันว่าเนื้อหาจะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 56 : การกรองอากาศภายในโรงเรือนสัตว์ปีก
AHBDA Forum 56 : การกรองอากาศภายในโรงเรือนสัตว์ปีก
หลังจากบทความ AHBDA FORUM ฉบับก่อนหน้านั้นเราได้อ่านเกี่ยวกับเคล็ดลับน่ารู้ในการดูแลโรงเรือนสัตว์ปีกไปแล้ว มาฉบับนี้ก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับโรงเรือนสัตว์ปีกกันอีกเช่นเคยนะคะ เชิญอ่านกันได้เลยคะ    

Read more...

AHBDA Forum 54 : เปบไทด์ทำลำยเชื้อแบคทีเรีย (Antimicrobial Peptides (AMPs) ตอนที่ 2
AHBDA Forum 54 : เปบไทด์ทำลำยเชื้อแบคทีเรีย (Antimicrobial Peptides (AMPs) ตอนที่ 2
 AHBDA FORUM ฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทรนผลิตภัณฑ์ที่กำลังนิยมในขณะนี้เลยนะคะ ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับเปปไทด์ ซึ่งเป็นภาคต่อของ AHBDA FORUM ฉบับที่ 52 เปปไทด์ต้านจุลชีพ (Antimicrobial Peptide:AMP) มาติดตามกันต่อนะคะว่าเนื้อหาจะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 53 : เกษตรกรไทยคิดอย่างไรกับนโยบายการเลี้ยงไก่ปล่อยทุ่งในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา
AHBDA Forum 53 : เกษตรกรไทยคิดอย่างไรกับนโยบายการเลี้ยงไก่ปล่อยทุ่งในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา
 AHBDA FORUM ฉบับนี้เนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต่อนโยบายการเลี้ยงไก่ปล่อยทุ่งในอุตสาหกรรมอาหารของสหรัฐอเมริกา มาติดตามกันนะคะว่าฉบับนี้จะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 52 : เปบไทด์ต้านจุลชีพ (Antimicrobial Peptide:AMP)
AHBDA Forum 52 : เปบไทด์ต้านจุลชีพ (Antimicrobial Peptide:AMP)
ฉบับนี้ AHBDA FORUM ของเรามีเนื้อหาที่กำลังอินเทรนกันมากในแวดวงปศุสัตว์ขณะนี้ โดยในเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เปปไทด์แทนการใช้ยาปฏิชีวนะ มาติดตามกันนะคะว่าบทความฉบับนี้จะน่าสนุกขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 51 : พัดลมเก่าอาจจะไม่เหมาะกับโรงเรือนแบบอุโมงค์ลมสมัยใหม่
AHBDA Forum 51 : พัดลมเก่าอาจจะไม่เหมาะกับโรงเรือนแบบอุโมงค์ลมสมัยใหม่
 สำหรับบทความ AHBDA FORUM ฉบับนี้ข้อเสนอบทความเกี่ยวกับ หัวข้อ “พัดลมเก่าอาจจะไม่เหมาะกับโรงเรือนแบบอุโมงค์ลมสมัยใหม่”มาติตตามกันนะคะว่าบทความนี้จะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 50 : โปรไบโอติก(Probiotics) กับ ความน่าใช้?
AHBDA Forum 50 : โปรไบโอติก(Probiotics) กับ ความน่าใช้?
 AHBDA FORUM ฉบับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทรนผลิตภัณฑ์ที่กำลังนิยมในขณะนี้เลยนะคะ ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวกับโปรไบโอติก มำติดตามกันนะคะว่าเนื้อหาจะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 49 : เคล็ดลับน่ารู้สำหรับโรงเรือนสัตว์ปีก
AHBDA Forum 49 : เคล็ดลับน่ารู้สำหรับโรงเรือนสัตว์ปีก
 บทความประจำ AHBDA Forum ฉบับนี้เนื้อหาเกี่ยวกับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการดูโรงเรือนสัตว์ปีกให้มีประสิทธิภาพว่าทำอย่างไร

Read more...

AHBDA Forum 48 : Probiotic กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
AHBDA Forum 48 : Probiotic กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร
 บทความ AHBDA Forum ฉบับนี้เป็นบทความเกี่ยวกับเนื้อเรื่องกำลังเป็นที่นิยมกันในแวดวงธุรกิจสัตว์เศรษฐกิจกันเลยคะเชิญทุกท่านมาติดตามกันได้เลยนะคะ

Read more...

AHBDA Forum 47 : ประชุมภาพรวมธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บกปี 2015 และทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บกปี 2016
AHBDA Forum 47 : ประชุมภาพรวมธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บกปี 2015 และทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บกปี 2016
 สำหรับ AHBDA FORUM ฉบับที่ 47 นี้ ทางทีมเราขอรวบรวมรูปความประทับใจจาก“งานประชุม KICK OFF 2016” ระหว่างวันที่ 29-31มกราคม 2559 ณ โรงแรม โนโวเทล ริมเพ ระยอง มารับชมกันนะคะ

Read more...

AHBDA Forum 46 : Poultry Housing Tips (Ventilation)
AHBDA Forum 46 : Poultry Housing Tips (Ventilation)
สำหรับ AHBDA FORUM ฉบับที่ 46 นี้ สพ.ญ.สายสร้อย ส่องประเสริฐจะมาให้บอกกล่าวเคล็ดลับในการจัดการระบบระบายอากาศในฟาร์ม มาติดตามอ่านกันนะคะว่าบทความจะน่าสนใจมากขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 45 : ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ
AHBDA Forum 45 : ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ
ในบทความนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกพูดถึงกันมากในแวดวงสัตว์ปศุสัตว์ขณะนี้คือ "ปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ"  

Read more...

AHBDA Forum 44 : การจัดการกลิ่นในฟาร์มสัตว์ปีก
AHBDA Forum 44 : การจัดการกลิ่นในฟาร์มสัตว์ปีก
สำหรับ AHBDA Forum ฉบับนี้กลับมาสู่เนื้อหาเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์ปีกกันบ้างนะคะซึ่งในหัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการของเสียและกลิ่นที่รบกวนใจในฟาร์มสัตว์ปีกมาติดตามอ่านกันนะคะว่าเนื้อหาจะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 43 : สารสกัดจากสาหร่าย MSPs กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์
AHBDA Forum 43 : สารสกัดจากสาหร่าย MSPs กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์
AHBDA Forum ฉบับนีหนีไม่พ้นกับการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้แทนยาปฏิชีวนะซึ่งหลายประเทศเริ่มคัดค้านนำเข้าสัตว์ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะกันบ้างแล้วมาติดตามกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีอะไรบ้าง

Read more...

AHBDA Forum 42 : การจัดการแมลงวันและพาหะนำโรค
AHBDA Forum 42 : การจัดการแมลงวันและพาหะนำโรค
สำหรับบทความ AHBDA FORUM ฉบับนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวกับหัวข้อ “การจัดการแมลงวันและพาหะนำโรค” มาติตตามกันนะคะว่าบทความนี้จะน่าสนใจขนาดไหน

Read more...

AHBDA Forum 41 : Ketosis VS Ketonil Gel
AHBDA Forum 41 : Ketosis VS Ketonil Gel
 สำหรับ AHBDA FORUM เดือนนี้เป็นเรื่องต่อจาก “Ketosisในโคนม” ก่อนอื่นขอทบทวนเรื่องนี้หน่อยนะคะเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ Ketonil Gel ให้มากยิ่งขึ้นA

Read more...

AHBDA Forum 40 : แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำไก่กิน
AHBDA Forum 40 : แนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำไก่กิน
 สำหรับ AHBDA FORUM ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกกันบ้างนะคะ โดยในเนื้อหาของบทความเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้ำในฟาร์มสัตว์ปีกว่าทำกันได้อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการฟาร์มถ้าคุณภาพน้ำดีก็จะส่งผลดีต่อตัวสัตว์ด้วยเช่นกันนะคะ

Read more...

AHBDA Forum 39 : ภาวะ Ketosis ในโคนม
AHBDA Forum 39 : ภาวะ Ketosis ในโคนม
สำหรับ AHBDA Forum ฉบับนี้เรามาพูดถึงสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งในวงการปศุสัตว์ที่เป็นดาวรุ่งในตอนนี้เห็นทีคงจะไม่พ้นโคนมกันคะเพราะว่าปัจจัยต่างๆเป็นบวกให้กับอุตสาหกรรมนี้คะเช่น การย้ายฐานการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเราเข้ามาในไทย ภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเต็มที่ความต้องการน้ำนมดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ในบริษัทเราก็มีหลายตัวที่สามารถนำมาใช้ได้กับโคนมได้คะ เช่น Nopject, ADE, Omicide,Metaphosol , เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่จากอินเดียที่นำมาใช้โดยตรงคือ Ketonil Gel ที่ใช้ป้องกันการเกิดปัญหาโรค คีโต...

Read more...

AHBDA Forum 38 : TED คืออะไร ???
AHBDA Forum 38 : TED คืออะไร ???
 ในบทความนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับ “TED” ไปดูกันนะคะว่า TED ย่อมาจากอะไร และคืออะไร

Read more...

AHBDA Forum 37 : กิจกรรมต่างๆและรูปภาพของงานประชุม “VIV Bangkok 2015”
AHBDA Forum 37 : กิจกรรมต่างๆและรูปภาพของงานประชุม “VIV Bangkok 2015”
ฉบับนี้ AHBDA FORUM ก็ยังคงขอนอกเรื่องออกจากข่าวสารทางวิชาการเหมือนเดิมนะคะ โดยฉบับนี้ทางผู้เขียนจะขอสรุปรวมกิจกรรมต่างๆและรูปภาพของงานประชุม “VIV Bangkok 2015” ระหว่างวันที่วันที่ 11 มีนาคม – 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Read more...

AHBDA Forum 36 : สรุปกิจกรรมต่างๆและรูปภาพของงานกิจกรรมประเพณี “สานใจทอง & คล้องใจเพชร” “House of Gold & Home of Diamond”
AHBDA Forum 36 : สรุปกิจกรรมต่างๆและรูปภาพของงานกิจกรรมประเพณี “สานใจทอง & คล้องใจเพชร” “House of Gold & Home of Diamond”
 ฉบับนี้ AHBDA FORUM ขอนอกเรื่องกับข่าวสารทางวิชาการบ้างนะค่ะ โดยฉบับนี้ทางผู้เขียนจะขอสรุปรวมกิจกรรมต่างๆ และรูปภาพของงานกิจกรรมประเพณี “สานใจทอง & คล้องใจเพชร” “House of Gold & Home of Diamond” ระหว่างวันที่วันศุกร์ที่ 30 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

Read more...

AHBDA Forum 35 : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการน้ำของหมู
AHBDA Forum 35 : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการน้ำของหมู
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน มาพบกันในเดือนมกราคมนะคะหลังจากที่ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับเทศกาลต่างๆในเดือนธันวาคมมากันมากมายแล้ว อาทิ เช่น วันพ่อ วันคริสมาสต์ และเทศกาลปี ใหม่ ก็กลับมาเริ่มต้นกับปีแพะกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ประสบผลสำเร็จในด้าน การงาน เงินทอง ความรัก

Read more...

AHBDA Forum 34 : สูตรการให้ยาละลายน้ำในสัตว์ปีก
AHBDA Forum 34 : สูตรการให้ยาละลายน้ำในสัตว์ปีก
 ฉบับนี้ดิฉันขอนำเสนอ เรื่อง “สูตรการให้ยาละลายน้ำในสัตว์ปีก” ซึ่งเรื่องนีมี้ความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเช่นนี้ เพราะวิธีการให้ยาละลายน้ำเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก ไม่สิ้น เปลืองแรงงาน และเหมาะกับการจัดการสัตว์ปีกที่เลี้ยงจำนวนมากๆค่ะ

Read more...

AHBDA Forum 33 : โปรไบโอติกนั้นสำคัญไฉน
AHBDA Forum 33 : โปรไบโอติกนั้นสำคัญไฉน
 

Read more...

AHBDA Forum 24 : มาทำความรู้จักกับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นในไก่ดีกว่า
AHBDA Forum 24 : มาทำความรู้จักกับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นในไก่ดีกว่า

 หลังจากที่เราทราบกันไปแล้วว่ามีวัคซีนตัวใดบ้างที่จำเป็นในไก่ ต่อไปก็มากันกันซิว่ามีแร่ธาตุตัวใดบ้างที่มีความสำคัญในไก่

Read more...

AHBDA Forum 23: มาทำความรู้จักกับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นในไก่กันดีกว่า
AHBDA Forum 23: มาทำความรู้จักกับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นในไก่กันดีกว่า

ทุกท่านทราบกันหรือยังค่ะว่าวิตามินหรือแร่ธาตุตัวใดบ้างที่จำเป็นในไก่ และทั้งวิตามินและแร่ธาตุมีประโยชน์หรือส่งผลทางใดบ้างต่อไก่

Read more...

AHBDA Forum 22: การจัดการไก่ไข่ในฤดูหนาวแบบง่ายๆ
AHBDA Forum 22: การจัดการไก่ไข่ในฤดูหนาวแบบง่ายๆ

ปัจจัยที่มีผลและควรพึงระวังในการจัดการไก่ไข่ให้ได้ผลผลิตดีในช่วงฤดูหนาว

Read more...

AHBDA Forum 21: เลี้ยงไก่ไข่ต้องทำอย่างไร?? ไก่ไข่จึงจะมีระดับการให้ไข่สูงสุด
AHBDA Forum 21: เลี้ยงไก่ไข่ต้องทำอย่างไร?? ไก่ไข่จึงจะมีระดับการให้ไข่สูงสุด

 เป้าหมายสูงสุดสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่คือความต้องการให้ไก่ของตนเองออกไข่ได้มากที่สุด ซึ่งเกษตรกรมีความจำเป็นต้องทราบถึงการจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการให้ไข่

Read more...

AHBDA Forum 20: คลอรีนนั้นสำคัญไฉนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (2)
AHBDA Forum 20: คลอรีนนั้นสำคัญไฉนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (2)

คลอรีนก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังคงสำคัญมากในฟาร์มสัตว์เลี้ยง เรามาทำความรู้จักกับลอรีนเพิ่มขึ้นอีกนิดว่ามีข้อดี-ข้อเสีย ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับคลอรีน

Read more...

AC AHBDA Forum2: คุณสมบัติสารจับสารพิษจากเชื้อรา (Toxin Binder) ที่ดี
AC AHBDA Forum2: คุณสมบัติสารจับสารพิษจากเชื้อรา (Toxin Binder) ที่ดี

เชื้อราหลายชนิดสามารถสร้างสารพิษ โดยสารพิษนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดการกลายพันธุ์ บางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง บางชนิดก่อพิษต่ออวัยวะโดยตรง และบางชนิดก่อพิษทางอ้อมได้ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำพวกจุลินทรีย์ เห็ด และเชื้อรา นอกจากนี้ถ้าอาหารสัตว์ถูกเก็บเกี่ยวไม่ดี หรือเก็บรักษาไว้ในที่อับชื้น ค้างปี ก็จะส่งผลให้เกิดเชื้อราได้เช่นกัน

Read more...

AHBDA Forum19: คลอรีนนั้น สำคัญไฉนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์??
AHBDA Forum19: คลอรีนนั้น สำคัญไฉนในฟาร์มเลี้ยงสัตว์??
คลอรีนเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกท่านต้องเคยใช้ในการฆ่าเชื้อโรค และใช้บำบัดน้ำในฟาร์มของตนเอง แต่ก่อนที่จะใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เราคงต้องมาทำความรู้จักกับคลอรีนกันอย่างใกล้ชิดสักนิด

Read more...

AC AHBDA Forum1
AC AHBDA Forum1
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum18
AHBDA Forum18
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum17
AHBDA Forum17
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum16
AHBDA Forum16
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum15
AHBDA Forum15
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum14
AHBDA Forum14
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum13
AHBDA Forum13
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum12
AHBDA Forum12
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum11
AHBDA Forum11
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum10
AHBDA Forum10
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum9
AHBDA Forum9
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum8
AHBDA Forum8
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum7
AHBDA Forum7
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum6
AHBDA Forum6
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum5
AHBDA Forum5
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum4
AHBDA Forum4
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum3
AHBDA Forum3
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

AHBDA Forum2
AHBDA Forum2
ดาวน์โหลดไฟล์

Read more...

Dumiel คืออะไร
Dumiel คืออะไร
"ดูมิเอล" คืออะไร?   "ดูมิเอล" คือ แร่ธาตุไลโมไนท์ 100% จากธรรมชาติ สำหรับเสริมในอาหารสัตว์เลี้ยงของท่าน    ไลโมไนท์ คือ แร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ที่ได้จากภูเขาไฟอะโสะ (Mt. Aso)  ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ จำนวนมาก  ที่มี่ส่วนช่วยในการขจัดกลิ่...

Read more...

Field spravac
Field spravac
          Field spravac คือ เครื่องสเปรย์วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สามารถพกพาเพื่อทำการสเปรย์วัคซีนในจุดที่ต้องการได้  เช่น การสเปรย์ลูกไก่ในกล่อง หรือในวงกก เป็นต้น  เหมาะสำหรับการทำวัคซีนในลูกไก่แรกเกิด (DOC)              Field spravac สามารถใช้ในการทำวัคซีนเชื้อเป็นต่าง ๆ เช่น  วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ เป็นต้น ...

Read more...

Ulvavac
Ulvavac
        Ulvavac คือ อุปกรณ์การทำวัคซีนแบบสเปรย์ภาคสนาม มีข้อเด่นในเรื่องของน้ำหนักเครื่องที่เบา (น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ประมาณ 4.5 กิโลกรัม ) สะดวกในการพกพาหรือเคลื่อนย้าย ทำความสะอาดง่าย มีความแม่นยำของขนาดละอองสเปรย์ นอกจากนี้ยังทำวัคซีนได้อย่างรวดเร็วเพียง 20 นาที       Ulvavac เหมาะสำหรับการทำวัคซีนในไก่ที่มีอายุมากกว่า 7 วันขึ้นไป ละอองสเปรย์เป็นละอองละเอียด (fine spray) โดยมีขนาดละอองอยู่ที่ 6...

Read more...


Copyright 2012, ธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์บก, all right reserved.   |  Login  |